Om oss

Forma Kök & Bad hjälper dig med inredningsförslag, ritningar och projektledning av din renovering. Vi tar fram förslag för enstaka rum eller hela din bostad. Vårt arbete innefattar produkt- och materialförslag, ritningar och leverans samt utförande av själva arbetet.

Vi tar hand om hela entreprenaden. Du behöver inte vara involverad i renoveringen utan vi finns på plats och ser till att förverkliga ditt projekt.

Köksrenovering Stockholm

4 anledningar att välja oss

Så går det till

Möte och offert

Vi börjar gärna med ett kostnadsfritt hembesök då du får berätta om dina önskemål. Tillsammans diskuterar vi fram ett upplägg på hur just ditt projekt skulle kunna genomföras. Efter mötet tar vi fram ett kostnadsförslag där vi specificerat vad som ingår.

Planeringsmöte

Efter offertaccept bokas ett planeringsmöte upp med din projektledare där en djupare intervju görs där ni går igenom allt i detalj och en noggrannare uppmätning av aktuella ytor görs.

Designarbete

Efter planeringsmötet startar processen med att ta fram eventuella ritningar för kök, badrum och övriga ytor. Som hjälp till det sammanför vi er med våra samarbetspartners. När det är klart går vi igenom ditt projekt och presenterar en sammanställning på hela entreprenaden.

Tydlig prisbild

Nu har du en tydlig prisbild som visar ett totalpris för ert projekt.

Byggstart och projektledning

Nu är det dags att starta din renovering. Du har EN kontakt genom hela ditt projekt då vår projektledare fungerar som en länk mellan dig och våra hantverkare. Din projektledare planerar leveranser, håller i regelbundna byggmöten, ger dig löpande information och löser frågor och problem om de dyker upp.

Avslut

När projektet är klart har vår projektledare en genomgång med dig för att säkerställa att allt är gjort och att resultatet är till belåtenhet. Om det krävs justeringar tar vi fram en åtgärdsplan och ser till att justeringar genomförs.